Sweets

Sort by
View as

Akhrot Barfi

₹ 495.00

Anurodh

₹ 450.00

Badam Barfi

₹ 950.00

Bangali Mix Sweet

₹ 520.00

Besan Barfi

₹ 480.00

Besan Laddu

₹ 490.00

Big Paneer Ghewar

₹ 695.00

Cham Cham

₹ 499.00

Chana Badam Barfi

₹ 550.00

Chena Pan

₹ 460.00

Chena Toast

₹ 420.00

Chowguni Laddu

₹ 490.00

Coconut Laddu

₹ 499.00

Doodh Barfi

₹ 540.00

Doodh Laddu

₹ 499.00

Doodh Moti Pak

₹ 490.00

Goond Laddu

₹ 650.00

Gulab Jamun

₹ 499.00

Gulkand Barfi

₹ 520.00

Indrani

₹ 620.00

Kacha Gola

₹ 480.00

Kaju Badam Laddu

₹ 900.00

Kaju Badam Mix 1 Kg

₹ 1,999.00

Kaju Gujia

₹ 850.00

Kaju Kalash

₹ 850.00

Kaju Katli

₹ 850.00

Kaju Mix 1kg

₹ 2,159.00

Kaju Pinni Mix

₹ 1,750.00

Kaju Pista Roll

₹ 890.00

Kaju Raj Bahar

₹ 880.00

Kaju Rose Laddu

₹ 790.00

Kala Jamun

₹ 480.00

Kesar Barfi

₹ 550.00

Kesar Fruit Cream

₹ 550.00

Kesar Gujia

₹ 495.00

Khoya Badam

₹ 550.00

Khoya Mix 1 Kg

₹ 1,299.00

Khoya Pinni Mix

₹ 1,289.00

Long gulab Jamun

₹ 520.00

Malai Cham Cham

₹ 490.00

Malai Chap

₹ 520.00

Malai Roll

₹ 480.00

Malpua

₹ 420.00

Mawa Petha

₹ 520.00

Mawa Tiranga

₹ 540.00

Milk Cake

₹ 490.00

Mini Gulab Jamun

₹ 450.00

Mishri Mawa

₹ 525.00

Mong Dal Halwa

₹ 550.00

Moong Barfi

₹ 490.00

Moti Pak

₹ 485.00

Motichoor Laddu

₹ 490.00

Pakija

₹ 520.00

Petha Gilori

₹ 495.00

Pista Barfi

₹ 520.00

Plain Barfi

₹ 495.00

Raj Bhog

₹ 499.00

Rasgulla

₹ 495.00

Rasmalai

₹ 490.00

Safed Kalakand

₹ 490.00

Sandesh Kesar

₹ 510.00

Shakkar Para

₹ 450.00

Soan Papdi

₹ 490.00

White Peda

₹ 490.00